0966 945 996

Hiển thị tất cả 9 kết quả

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 01

1.080.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 02

1.040.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THƯC ĐƠN 03

1.300.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 04

1.050.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 05

910.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 06

820.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 07

970.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 15

1.000.000 

THỰC ĐƠN TIỆC

THỰC ĐƠN 16

1.000.000